Teun Renes

Teun Renes werd geboren in 1923 in Amsterdam en is sinds 1972 woonachtig in Apeldoorn. In de jaren ’50 was hij lid van de Liga Nieuw Beelden. Deze Liga zorgde voor een explosie van vrijheid in de kunst. Net als door de schilders van Cobra werd door de leden van de Liga gezocht naar nieuwe uitdrukkingsmiddelen. Daarbij gaf de technische ontwikkeling een grote impuls. Nieuwe materialen werden getest op de gebruiksmogelijkheid in de kunst. Veel wat je deed had te maken met een experiment. Het was de tijd van zoeken. Naar proberen en ook uiteindelijk naar het vinden van de meest geëigende manier waarop je nieuw materiaal naar je hand kon zetten. (uit zijn website)

Copyright 2023 Stichting Ateliers Apeldoorn